هندبال

الله کرم استکی از تیم ملی هندبال خداحافظی کرد

کاپیتان تیم ملی هندبال ایران پس از عدم راهیابی ایران به نیمه نهایی قهرمانی آسیا از تیم ملی خداحافظی کرد.

21 اسفند 1398